Bác Ba: Tôi hiện nay có cả sỏi thận và sỏi mật, sỏi mật 10mm. Hiện nay có biểu hiện đầy hơi, khó tiêu. Tôi còn bị mỡ máu cao nữa. Cho tôi hỏi tại sao tôi lại có biểu hiện trên?

Túi mật có nhiệm vụ dự trữ dịch mật khi có thức ăn vào đường tiêu hóa, dịch mật được tống xuất từng đợt qua ống mật chủ xuống ruột để tiêu hóa thức ăn vì vậy khi có sỏi túi mật lượng dịch mật đổ xuống đường tiêu hóa bị thiếu dẫn đến các biểu hiện đầy hơi, khó tiêu cho bệnh nhân.

 


Các câu hỏi khác

Bình luận

Viết bình luận

Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên!